Menu:

 
Rogaining:

Rogaining is team sport of long distance cross-country navigation and enjoying. It is closely related to orienteering and many people enjoy both sports. The events can take up to 24 hours on route choosen by the competitors.

Sponsored by:

arrow retkilehti.fi
arrow Maanmittauslaitos
arrow Kattosauna

Links:

arrow Rogaining in Finland
arrow Rogaining (wikipedia)
arrow International Rogaining Federation (IRF)
arrow Rogaining Rules (IRF)

Säännöt

Säännöt

Viralliset rogaining-säännöt eivät ihan sellaisenaan sovellu tähän tapahtumaan, siksi noudatetaan näitä sääntöjä.

Yleistä

Aikaisemmilla kerroilla on näkynyt ikäviä lipeämisiä säännöistä. Aikaisemmilla kerroilla olen joutunut selittelemään poliiseille miksi jotkut kilpailijat pyöräilivät yksisuuntaista väärään suuntaan. Myös kielletyillä alueilla liikkuminen ja joukkueen hajaantuminen ovat olleet yleisiä ongelmia.

Jotta voisimme nauttia vastaavista Rogaining-tapahtumista myös tulevaisuudessa, on meidän kaikkien noudatettava annettuja sääntöjä.

Toimimmehan laajalla alueella, osittain jokamiehen oikeuksien nojalla. Myös lupaviranomaisten suhtautuminen tuntuu olevan vuosi vuodelta tarkempaa ja kriittisempää, joten vältetään liikennesääntöjen rikkomista ja muuta huomiota herättävää toimintaa.

Lisäksi maanomistajien kanssa on tärkeää pysyä hyvissä väleissä, sillä ilman heidän myötämielistä suhtautumistaan tätä lajia ei voi harrastaa.

Suunnittelu

Jokainen joukkue on velvollinen suunnittelemaan reittinsä perinteisillä menetelmillä (viivotin, lanka, neulat, taskulaskin...) ja kaikenlaisten tietokonepohjaisten järjestelmien käyttö on suunnittelussa kielletty. YÖ-Rogainingissa on sallittua katsella kilpailukartan sähköistä versioita esim. tabletilla, mutta muiden karttojen käyttö ei ole sallittua.

Liikkuminen

- Koko joukkue liikkuu koko ajan yhdessä (100 m sisällä)
- Rastilla koko joukkueen tulee olla yhdessä, max. 10 metrin päässä rastista
- Kielletyille alueille meno on ehdottomasti kielletty
- Pellot (merkitty pistepellon symbolilla) on kiellettyjä, ainoan poikkeuksen muodostavat pellon läpi kartassa kulkevat polut ja tiet
- Pihoille meno on ehdottomasti kielletty
- Liikennesääntöjä pitää noudattaa
- Kiellettyjen teiden ylittäminen on sallittua vain merkityistä ylitys/alituspaikoista
- Junanradan ylittäminen on sallittua vain virallisista ylitys/alituspaikoista
- Elektronisten laitteiden (GPS, kännykkä...) käyttö suunnistuksen apuna on kielletty

Maaliintulo

Maaliajan ylittävältä jokaiselta alkavalta minuutilta vähennetään 1 piste. Ja yli 30 min myöhästymisestä joukkue hylätään.

Maaliajat: 06.00 (fillari) ja 06.05 (tossu)
Maalin sulkeutumisaika (hylkäys): 06.30 (fillari) 06.35 (tossu)

Maaliin saa toki tulla aiemminkin, mutta viimeistään yllä mainittuina aikoina.

Pakolliset varusteet

Jokaisella joukkueella pitää olla Bulletin 1:ssä määrätyt pakolliset varusteet mukana. Ne ovat olleet ehto tapahtuman järjestysluvan saamiselle pelastusviranomaisilta, siksi niiden noudattaminen on ehdottoman tarpeellista. Varusteisiin tehdään pistokokeita.

Luonnon kunnioittaminen

Kaikenlainen roskaaminen ja luonnon turmeleminen on kiellettyä. Tulenteko on sallittua vain virallisille nuotiopaikoille, huolehdithan että tuli ei pääse leviämään.

Yleinen auttamisvelvollisuus

Onnettomuustilanteessa jokainen on velvollinen keskeyttämään oman suorituksensa ja auttamaan loukkaantuneita. Lievemmissä tilanteissa ja pyörien teknisissä murheissa on toki kohteliasta tarjota apua ja varmistaa joukkueen selviäminen omin avuin, mutta varsinaista auttamisvelvollisuutta ei ole.

Sääntöjen valvonta

Sääntöjä valvotaan organisaation toimesta sekä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana että maaliintulon yhteydessä, pistokokeilla. Huomattuihin sääntörikkeisiin puututaan ja niistä annetaan sanktioita.

Rangaistukset sääntörikkeistä

Kielletyillä alueilla liikkuminen (pellot, karttaan kielletyiksi merkityt alueet, jääalueet) johtaa joukkueen välittömään hylkäämiseen.

Joukkueen hajaantuminen (valvotaan pääsääntöisesti rasteilla, myös sähköisesti) aiheuttaa 20 pisteen pistemenetyksen / rike.

Pakollisten varusteiden puuttuminen (valvotaan pistokokein, valvontaan käytettyä aikaa ei hyvitetä) aiheuttaa 20 pisteen pistemenetyksen / puuttuva tavara.

Fair Play

Tässä tapahtumassa ei jaeta kuin mainetta ja kunniaa menestymisen perusteella, kaikki palkinnot arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Siksi on toivottavaa että kaikki osallistujat jotka osallistuvat tapahtumaan pitäisivät mielessään ajatuksen tasapuolisesta käyttäytymisestä ja muita kunnioittavasta asenteesta. Tehdään tästä onnistunut tapahtuma "Fair Play"-hengessä.

Protestit

Mielestään väärän rangaistuksen saanut joukkue, voi tehdä saamastaan rangaistuksesta kirjallisen protestin. Protestin käsittelee vähintään 2 organisaation jäsenestä ja 2 kilpailijajäsenestä koostuva ryhmä. Tämän ryhmän tekemä päätös on lopullinen.

Kangasalla 25.5.2018
Jari Kaaja
Tapahtumavastaava